Historien


Ystads Militärmuseum invigdes i sin nuvarande form långfredagen den 13 (!) april 2001
av kommunstyrelsens ordförande Thomas Lantz   och den siste chefen för Lv4,
överste Gunnar Jansson. 


I f.d. intendenturförrådet och tidigare 4.skvadronens stall hade då samlats föremål från
drygt 220 års fast militär närvaro i staden. Det är alla aspekter på denna långa militära
närvaro i Ystad som museet skall spegla.


Huvuddelarna av samlingarna kom inledningsvis från Lv4 Regementsmuseum, det sista
militära förbandet i Ystad. Eftersom luftvärnsmuseet hade materiel, som krävde stort
utrymme såsom luftvärnskanoner, radarstationer, strålkastare och centralsikte, fanns
det inte plats för allt detta i nuvarande militärmuseum. En hel del av denna materiel har
skickats till Lv6 i Halmstad, där ett nytt luftvärnsmuseum nu finns. Vidare ingick den s.k.
Dragonsamlingen, som bevarades efter nedläggningen av K6. Efterhand har kompletteringar
skett med visst material från husartiden och I7/P7-tiden. I det förstnämnda fallet följde de
flesta föremål med husarernas flytt till Malmö och förvaras nu i Malmö museers förråd
och i det andra fallet finns det mesta av Södra Skåningarnas samlingar i P7-museum
på Revingehed.


På invigningsdagen kunde besökare åter beskåda målningen ”Skånska dragoner rida till bad”
(10 x 5 m !), målad 1906 av den danske konstnären Oscar Matthiesen. Man kan säga att
tavlan äntligen funnit sin rätta plats i hjärtat av den gamla dragonkasernen efter att ha legat
hoprullad i kommunens förråd och dessförinnan hängt på nuvarande Ystad Konstmuseum.


Ystads Militärmuseum leds av en stiftelse med representanter för Försvaret, Kommunen,
Regionen och Lv4 Kamratförening. år 2003 bildades föreningen ”Ystads Militärmusei Vänner”,
som tagit över den operativa driften av museet. Föreningen avvecklades 2014.