Husarregementet K7

Kronprinsens husarregemente.
  Regementet fick sitt namn, Kronprinsens Husarregemente , 1822,  då dåvarande kronprinsen Oscar blev överste i regementet.

Dokumenterade husarer.

Sjunnessons artiklar om husarer.