√Ėverste G Bj√∂rnstjerna

√Ėverste Gustaf Bj√∂rnstjernas hem, Almarest√§ket och gravplats. ¬† ¬† ¬†


√Ėverste Bj√∂rnstjernas f√§derneshem och hem,
efter Ystadsperioden, på Almarestäket i Stockholm.
Säteriet är i familjens ägo
sedan 1700-talet.

√Ėverste Bj√∂rnstjerna √§r begravd p√• Kungs√§ngens kyrkog√•rd i Stockholm.

 


Ingången till Belleveuparken från Belleveuvägen i Ystad.
Där överstebostället låg en gång.
Björnstjerna lät tillverka ett album med fotografier av samtliga officerare vid K6. Albumet förvaras vid museet.

Länkar i samband med Herrgården.

Länk till forskare.

Länk till Wikipedia.