Händelsearkiv

På denna sida visas tidigare händelser i Museet.

20180616, Värnpliktiga från Robot 70, år 92/93 hade 25-årsåterträff. 20 deltagare.

20171231, Lv4 kamratförening firade att det var 20 år sedan Luftvärnskåren Lv4 avvecklades. Detta manifesterades
med en enkel ceremoni vid Lv4-stenen. Efter ceremonin tågade alla till museet för att dricka kaffe, titta på filmerna
från avvecklingen, dels på Stora Torget och dels flagghalningen samt mingla. 31 deltagare. Några bilder.


Thomas Lantz                                                     Emil Sjörup                                                                                         Kenneth Andersson

_________________________________________________________________________

20171201, YMHM var först ut i YA naturliga adventskalender med ett bejublat framträdande. Det var ett hundratal besökare .

___________________________________________________________________________________________

20171116. I7/P7 Underofficerares Damklubb upphör och YMHM blir traditionsbärare.

Damklubbens kvarvarande medlemmar besökte militärhistoriska museet den 16 november och proklamerade då att Damklubben hade upphört och att militärhistoriska museet utsetts till traditionsbärare, de överlämnade de kvarvarande dokumenten att förvaras vid Militärmuseet.

Klicka för att se sluthandlingen.

Klicka för att se bilder från evenemanget.

 

___________________________________________________________________________________________

20171025. Besök av pensionärer från Lomma, 38 st.

___________________________________________________________________________________________

Museet har haft förmånen att ha teaterföreställningar.

Hösten 2014. Hösten 2016.

8 föreställningar.

Hösten 2015. Hösten 2017.
20 okt – 5 nov,
10 föreställningar.

___________________________________________________________________________________________

Willy Crafoord har hållit ett par bejublade och välbesökta föreställningar på museet.