Arkitekt/överste Fritz Ewerlöf

Fritz Ewerl√∂f (1843‚Äď1899), √∂verste

√Ėverste i Arm√©n och major i Fortifikationens reserv.

Stud. i Lund 1861, avlade jurid. filos. ex. 1863. Underl√∂jtnant vid Ingeni√∂rk√•ren 1864, l√∂jtnant vid Fortifikationen 1870, kapten 1873; milit√§r-attach√© i London 1873, fortifik.-bef. i Sk√•ne 1878‚ÄĒ1895, major i arm√©n 1891 och i Fortifikationen 1894, √∂verstel√∂jtnant i arm√©n och avsked med tillst√•nd att s√•som major kvarst√• i Fortifikationens reserv 1895. Tf. fortifik.-bef. i Sk√•ne 1895.

Länk till Wikipedia.