RegementsomrÄdet

Bilden visar Lv4 med all materiel uppstÀlld för avmarsch och avveckling 1997.