Anna Q Nilsson

        

Anna Q Nilsson har ihågkommits på Regementsområdet på så vis att Trädplanterarna har
planterat ett träd och satt upp en minnestavla vid Cinetekets södra gavel.

 

        

     Mer information om Anna.

 

Skådespelerskan Karin Ekelund, Ystad,
var samtida med Anna Q, som har minnesplats på Regementet.

 

Mer information om Karin.