Anna Q Nilsson

        

Anna Q Nilsson har ihÄgkommits pÄ RegementsomrÄdet pÄ sÄ vis att TrÀdplanterarna har
planterat ett trÀd och satt upp en minnestavla vid fd Cinetekets (byggnad 28, moterverkstad) södra gavel.

 

        

     Mer information om Anna.

 

SkÄdespelerskan Karin Ekelund, Ystad,
var samtida med Anna Q, som har minnesplats pÄ Regementet.

 

Mer information om Karin.