Överste Adlercreutz som tjänstgjorde vid K6.


Nils August Domingo Adlercreutz är begravd på Norra Kyrkogården i Stockholm.
Graven ligger i södra delen, kvarter 5, grav 6.