Östanås herrgård, Älvsbacka, Värmland

Överste Croneborg var bördig från denna gård.

Herrgården brändes ner den 7 november 1915. Branden anlades av barn.
Herrgården användes som behandlingshem för vanartiga barn efter familjens konkurs 1893.

Ytterligare en länk till information om Östanås/Älvsbacka, Croneborgs födelseplats.

Östanås herrgård
vykort, 1900-talet.
Östanås herrgård, litografi 1858,
J Schöpel
Östanås herrgård, litografi 1865,
Thora Thersner
Utsikt från herrgården mot förvaltar-
bostaden, teckning 1830.
Erik Westerling.
Östanås jägmästar- och förvaltar-
bostad, foto, 1870-talet.
Östanås jägmästar- och förvaltar-
bostad, foto, 1870-talet.

Oljemålning på duk.

Föreställer; Utsikt över bruket. Sommarlandskap. I förgrunden skogsmark med en
landsväg som svänger inåt till höger. I fonden parti av ”Nedre bruket”; invid dammen
ligger till v. en vit förvaltarbostad i 2 vån. – Längre bort.
Till v., gjuteri, smältsmedja och valsverk. På högra stranden några bostadsbyggnader,
arbetarbostäder. I bakgrunden till h. sjön Mangen.
Ägare 1923 Fröken Visen Undén. Gävle.