Överste Croneborg som tjänstgjorde vid K6.


Ulrik Edmund Croneborg var bördig från Östanås Herrgård i Värmland.
Han är begravd på Älvsbacka kyrkas kyrkogård i Värmland.