Arkivuppgifter om de dragoner som tjänstgjort
vid Skånska Dragonregementet K6,
i Ystad, åren 1897 - 1927.Detta register innehåller alla
uppgifter som finns sparade.

Krigsarkivet och Stadsarkivet
har varit tillmötesgående
och lånat oss allt för kopiering.

Det finns uppgifter om 12 235 st
dragoner i registret.