Sk de dragoner som r fdda mellan vissa rtal.
Skriv det första årtalet! ()
Skriv det andra årtalet! ()