Handskriven rullsida nr  2136
*************************