Välj här en sida ur de handskrivna
rullorna som lånats från Krigsarkivet.

Innehållsanvisningar mm på sidorna i intervallet 1001 - 1022.

Befälens personakter börjar vid 1023 ->

Menigas inskrivningsliggare börjar vid 10000 ->
.
Vilken sida eftersöks?