Överste Gustaf Björnsterjas hem, Almarestäket och gravplats.

Överst Björnstjernas fäderneshem och hem, efter Ystad,
på Almarestäket i Stockholm. Säteriet är i familjens ägo sedan 1700-talet.
Överst Björnstjernas är begravd på Kungsängens kyrkogård i Stockholm.
Överst Björnstjernas grav.
Överst Björnstjernas grav.