Överste Gustaf Björnstjernas hem, Almarestäket och gravplats.

Överste Björnstjernas fäderneshem och hem, efter Ystadsperioden,
på Almarestäket i Stockholm. Säteriet är i familjens ägo
sedan 1700-talet.
Överste Björnstjerna är begravd på Kungsängens kyrkogård i Stockholm.
Ingången till Belleveuparken från Belleveuvägen
i Ystad. Där överstebostället låg en gång.

Länkar i samband med Herrgården.
Länk till forskare.
Länk till Wikipedia.