Överste Gustaf Björnstjernas gravplats.

Kungsängens Kyrka
Överste Björnstjernas grav.
Överste Björnstjernas grav.

* 1847-07-06
+ 1942-08-13
Björnstjernas grav syns till höger om kyrkan
långt bort.