Historien om Bellevue.

På den plats där "Villa Bellevue" byggdes omkring 1880 låg tidigare en av Ystads kvarnar Rödemölla.
Byggherre var Kammarherre Holger Rosenqrants, ägare av Örup's slott.
Fastighetsbeteckningen för Bellevue var på den tiden "Qvarnen 4".
kartan från 1910 är beteckningen Bellevue.


Bellevueparken i dag.

Ingången till Bellevueparken från Bellevuevägen.
Planen i Bellevueparken.
Planen i Bellevueparken.        Vårdträdet i Bellevueparken.


Villa Belleveue, som den såg ut.

Film från Villa Bellevue.