Villa Breidablick.

Denna villa byggdes 1910 av grosshandlaren G Westrell.

Överste Adlercreutz hyrde villan fram till sin avflyttning från
Ystad i samband med K6 indragning och förändring till I7.


Breidablick år 2008.

Bilder från film 1924.