Östanås herrgård i litteraturen.


Konstverk och foton från Croneborgs födelseplats. Förmedlade av Älvsbacka kommun.


Värmlands Fornminnes- och Museiförening, årgång 77.


Harry Carlbergs uppsats om Östanås Bruk.

Länk till kort beskrivning av historien
historien om Östanås herrgårds öde.