Överste Axel Fredrik Horney 18460916 - 19220408.


Graven på Ystads gamla kyrkogård.
Regementsordern ang begravningen.
Kompletterande regementsorder ang begravningen.