Museet i Taasinge, Danmark över Elvira Madigan och Sixten Sparre.

Peka på den bild som skall visas i storformat.


Museet Graven Jytte Munch Guiderna Info-skylten Dockorna Elviras sten Museets dörr Taasene kyrkogård Sixtens sten Minnesstenen