Fänrik Hans Knutsson, begravd i Strängnäs G:a Kyrkogrård.