Dragonofficerare ur K6 som varit brandchefer i Ystad.

  Överstelöjtnant Elis Nilsson 1880 - 1898.   Ryttmästare Fredrik Bergenstråhle 1898 - 1915.

  Major August Ehrenborg 1915 - 1922.   Ryttmästare Arvid Hæggström 1923 - 1928.

  Ryttmästare Einar Hårderup 1928 - 1947.   Ryttmästare Tore Barje 1948 - 1954.