Nedan avbildade bok innehåller korta beskrivningar över några av de starka männen i Ystad.

Intressanta personer för K6dragonerna;

Överste Gustaf Björnstjerna,
Överste Robert De la Gardie.
Överste Nils Adlercreutz.
Överstelöjtnant Elis Nilsson
(Obs!! Sidserien är inte komplett.)