Kavallerisignaler.

Marschen och signalerna är hämtade från
"Ett musikaliskt halvsekel 1948 - 1998", som utgivits av
Hemvärnets musikkår i Ystad.
Alf Nilsson, Lt vid Lv4, sjunger en soldatvisa, textad av Axel Lindfors (bilden) år 1908.