Skånska luftvärnskåren.
Lv4 kamratföreningens hemsida.
Lv4 medlemsregister.
Lv4-ingar som vi minns.
Filmer från nedläggningsceremonierna 1997-12-31.
Film från minnesceremonin 1997-12-31
Bilder från minnesceremonin 2017-12-31.