Mera information om regementet P7.    

Pansarregementet P7 sattes upp 1963 och var en förändring av beteckningen av infanteriregementet I7, som hade motoriserats redan 1942.
Stig Edgren har skrivit en bok om luftvärnets utveckling under 50 år.
Speciell sida för Bantam 53.
Knaggakannan vid P7, officersmässen, Revingehed.