Det finns 3 olika urkunder, sidnumret anger vilken som skall väljas.

Sidnummer över 100.
Svenska armens rulla, däri finns peronal med officers / underofficers (i vissa årgångar) grad.

Sidnummer under 30.
K6 hade under åren 1913 till 1927 årgångsvisa häften/namnrullor vari de olika skvadronernas all personal redovisades.

Handskrivna rullor för personal.


Handskrivna rullor över K6 personal från Krigsarkivet.