Arkivuppgifter om de dragoner som tjänstgjort
vid Skånska Dragonregementet K6,
i Ystad, åren 1897 - 1927.
Detta register innehåller alla
uppgifter som finns sparade i
Krigsarkivet och Stadsarkivet

Dessa har varit tillmötesgående
och lånat oss allt som finns
sparat för kopiering.
Det finns uppgifter om 12235
dragoner i registret.