Cheferna som tjänstgjort vid K6 bodde i två olika villor i norra Ystad, stadsdelen Bellevue;
dels "Villa Bellevue" som revs under 1970-talet, dels i villan "Breidablick".

Chef för Skånska Dragonregementet, 1895-07-29 -- 1907-07-12.

Överste Gustaf Björnstjerna, 1847-07-06 -- 1942-08-13. 
Se mer information i historiebok 4, sidan 162
och i historiebok 1, sidan 258 Överste Björnstjerna bodde i "Villa Bellevue" i stadsdelen Bellevue.
Familjen Björnstjerna äger och har ägt herrgården/säteriet, Almarestäket, via familjen af Ugglas, sedan 1700-talet. Gustaf tillbringade sin ålderdom där och är begravd på Kungsängens kyrkogård, i nordvästra Stockholm.
Skandalen i Ystad, höll på att förgöra familjen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chef för Skånska Dragonregementet, 1907-07-12 -- 1914-10-14.

Överste Hugo Reinhold Casper Berch, 1854-10-27 -- 1920-10-09.
Hugo Berch är begravd vid Össjö Kyrka och bodde på sitt tidigare underbara sommarställe i Össjö efter sin pension.
Se mer information i historiebok 4, sidan 206
Överste Berch bodde som överstelöjtnant i ett hus på hamngatan och flyttade som överste till "Villa Bellevue" i stadsdelen Bellevue.
B återfyttade till hamngatan erfter pensioneringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chef för Skånska Dragonregementet, 1914-10-14 -- 1920-05-21.

Överste Ulrik Edmund Wilhelm Croneborg, 1861-05-21 -- 1954-09-30. Croneborg är begravd på Älvsbacka kyrkogård i Värmland.
Se mer information i historiebok 4, sidan 223 och
handskriven rulla sidan 2136.
Croneborgs födelseplats Östanås/Älvsbacka.
Överste Croneborgs bostad i Ystad var på Lingsgatan, kvartelet Östen 7.
Se mer uppgifter i Cheferna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chef för Skånska Dragonregementet, 1920-05-21 -- 1927-12-31.

Överste Nils August Domingo Adlercreutz 1866-07-09 -- 1955-09-27. Adlercreutz bodde i den pampiga villan "Breidablick", som ligger omedelbart väster om den plats där ovan nämnd "Villa Bellevue" som låg i stadsdelen Bellevue.
Adlercreutz är begravd på Norra Kyrkogården i Stockholm.
Se mer information i historiebok 4, sidan 249 och
handskriven rulla sidan 2136.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------