Intressanta uppgifter omkring både K6 och Regementet.

  1897-års uniform, vilken uppskattades mycket av dragonerna.
  Skånska Dragonernas kaskar.
  Regementets nedläggling, tillbakablick.
  Garnisonens och regementsbyggnadernas historia.
  Dragonernas historia, skriven 1864.
  Dragoner som har speciellt intressanta uppgifter.
  De gravvårdar på Ystads kyrkogårdar m fl, som hittills har
  kunnat dokumenteras.
  Dragoner som avlidit vid Kasernen.
  Drabbningar där Skånka dragoner deltagit.
  K6 trumpetsignaler mm.
  Nummerhästen Hazards historia.
  Översteboställen.
  Boken "PROFILER i gamla YSTAD.
  Dragonofficerare som varit brandchefer.
  Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och   Minnestropp./Sixten Sparres familjeträd./Smålands   Militärhistoriska  Sällskap.
  Flyget vid Hammars backar.
  Propellern vid Örnahusen
  Aviatrisen Elsa Andersson