K6överstarnas gravar.
Överste Björnstjerna's grav. Överste Berch's grav.
Överste Croneborg's grav. Överste Adlercreutz's grav.

Militärer som begravts på Gamla Kyrkogården.
Gustaf Fredrik Wahlström, död 1843. Lötnant Joh. C. Leche, 28 augusti 1861.
Major Edward af Sandeberg, 20 novmber 1886. Löjtnant Magnus Holger Ekstéen, död 17 februari 1892.
Major Theodor von Braun, död 5 april 1895. Överstelöjtnant Elis Nilsson, död 31 maj 1898.
Charlotte Berlin, död 10 oktober 1916. Donator av Dragonsamlingen som ligger till grund
för Militärhistoriska Museet i Ystad.
Överste Edward af Sandeberg, död 19 november 1920. Överste Axel Fredrik Horney, död 8 april 1922.
Underlöjtnant Otto Andersson, död 28 februari 1929. Musikfanjunkare Albert Bergelt, död 13 september 1930.
Fanjunkaren John Zander, död 25 januari 1933. Kapten Nils Gussing, död 3 juni 1935.
Major Robert De la Gardie, död 27 februari 1937. Bat.läk Christian Cavallin, död 6 april 1937.
Kapten Folke Gussing, död 22 november 1947. Vakant
Krigsdomare Hjalmar Hoflund, död 15 januari 1956. Gevärshantv. Oskar S Eng, död 30 september 1957.
Major Tage Gussing, 4 mars 1958. Löjtnant Gustaf Green, död 25 januari 1964.
Ryttmästare John Andrén, död 2 oktober 1965. Majoren Erik Lewin, död 1965.
Musikfanjunkare Johan Lundquist, död 1969. Ryttmästare Tore Barje, död 1 december 1971.
Ryttmästare Nils Rydstrand, död 1971. Kaptenen John Andersson, död 1989.
Överste 1. Bertil Greenn, död 23 juli 1998. Överste Gunnar Jansson, död 3 januari 2006.
Sergant Edvard Hall, död 27 december 1917. Löjtnant E W Gyllenskepp.

Militärer som begravts på Nya Kyrkogården.
f Korpralen J J Fridh, död 1903. Regementspistolsmed Bengt Holmquist, död 1905.
Volontär Axel Andersson, död 1909. Sergant Gotthard Thomasson, död 1916.
Menige Werner Goodman, död 1920. Sergant Julius Lindvall, död 1926.
Fodermarsk Otto Andersson, död 1929. Musikfanjunkare Carl Aug. Gagnér, död 1930.
Musikfanj Axel Hansson, död 1936. Musikfanj. Johan Petter Corlin, död 1937.
Lötnant Gustaf Ahnström, död 1939. Major Axel W Berg, död 1944.
Musikfurir Alfred Collin, död 1948. Löjtnant August Linder, död 1949.
Fanjunkare Berndt Olsson, död 1953. Fanjunkare Nils Engdahl, död 1955.
Hovslagare Nils O Frej, död 1965.. Fanjunkare Sigfrid Hansson, död 1967..
Kapten Bengt Friberg, död 1970. Menige Hilding Lundström, död 1979.
Kapten Arthur Andersson, död 1979. Kapten John Andersson, död 1987.

övriga historiska gravar i Sverige.
Löjtnant Herman von Höpken. Löjtnant Theodor Helleborg.
Löjtnant Sixten Sparre's grav i Danmark. Luitgard Sparre's grav i Vetlanda.
Carlos Natividad Adlercreutz's grav i Rörum.
(Luitgard's fader, Stockeboda).
Första/enda svenska pilot som nedskjutits.
Gravkvarteret med omkomna tyskar i Trelleborg. Aviatrisen Elsa Andersson's grav.
Fänrik Hans Knutsson FV begravd i Strängnäs. Handl-/smugglaren C M Lundgren.

Minnesmärken från K6-tiden.
Herman von Höpken's olycksplats. Theodor Helleborg's olycksplats.