Ordlista

 NÄgra ord Deras förklaringar
CA
Förkortning för Chefen för Armén. Arméchef infördes 1937 och avskaffades 1996. Fram till 1937 var Konungen arméchef.
Dolma
Ursprungligen turkisk, via Ungern, införd kavalleriuniformsjacka, kortskuren och vanligen försedd med snörmakerier (”revben”). Blev under 1700- och 1800-talen ett internationellt uniformsplagg för husarer, d.v.s. lĂ€tt kavalleri.
Dragon
Ursprungligen beridet infanteri. BevÀpnad med karbin
EpÄlett
En slags pÄkostad axelklaff pÄ en militÀr uniform eller uniformsplagg. EpÄletten bestÄr vanligen av en tyg- lÀder eller galonklÀdd skiva med en metallförstÀrkning runt kanten. EpÄletter blev moderna under Napoleonkrigen.
Fo
Förkortning för FörsvarsomrÄde, som Àr den militÀtterritoriella indelningen under MilitÀromrÄde. Följer i stort lÀnsindelningen.
Harnesk
SkyddsdrÀkt i strid, rustning. AnvÀndes frÄn antiken för skydd av bÄl, bröst och rygg. Under medeltiden var skyddet ofta heltÀckande av ringbrynjan för att upphöra att anvÀndas i början av 1800-talet, dÄ kyrassiÀrer skyddade bröst och rygg.
Husar
Kavallerist som stred till hÀst. BevÀpnad med ryttarpistoler
Hövitsman Medeltida benÀmning pÄ innehavare av slottslÀn eller befÀlhavare över militÀr styrka. Förekom Ànnu pÄ 1500-talet.
Indelningsverket
Det militÀra indelningsverket var ett system för rekrytering och avlöning av personal inom krigsmakten. Tillkom 1680-82 och upphörde helt 1901. Officerare och underofficerare erhöll sin avlöning i form av kronogÄrdar. Det stÀndiga knekthÄllet innebar att allmogen indelades i rotar, som var och en skulle svara för rekrytering, utrustning och underhÄll av en knekt.
Kartusch
Bl.a. benÀmning pÄ ammunitionsvÀska av lÀder
KyrassiÀr
FrÄn 1500 till 1800-talet benÀmning pÄ tungt utrustade, frÄn början harneskklÀdda ryttare. Omorganiserades 1815 i Sverige till dragoner.
MB Förkortning för MilitÀrbefÀlhavare, chef för MilitÀromrÄde.
Magistrat
Lokalförvaltning i stÀder med egen jurisdiktion. I Sverige var magistrat liktydigt med RÄdhusrÀtt, d.v.s. borgmÀstare och rÄdmÀn. Avskaffades 1965.
MilitÀromrÄde
Förkortas ofta Milo. Sverige bestÄr sedan 1994 av tre militÀromrÄden: norra, mellersta och södra militÀromrÄdena (Milo N, M respektive S)
Mobilisering InnebÀr krigsorganisering av försvarsmakten. Personal och fordon, avsedda för krigsförbanden, inkallas.
Mönstring
Äldre ord för inspektion och ett militĂ€rt begrepp kopplat till indelningsverket. Mönstringsrullorna var förteckningar över befintlighet och anvĂ€ndbarhet av personal, hĂ€star och materiel. De Ă€ldre vĂ€rnpliktslagarna före 1942 stadgade en Ă„rlig kontroll av de vĂ€rnpliktiga, som skulle skicka in en mönstringsanmĂ€lan varje Ă„r. Glömdes detta fick vederbörande böta fem kronor.
RusthÄll
Var en del av Indelningsverket och svarade för uppsĂ€ttning och underhĂ„ll av rytteri under Ă„ren 1680 – 1901. Detta skedde genom att en bonde, rusthĂ„llaren, mot skattefrihet förband sig att svara för utrustning och underhĂ„ll av en ryttare med hĂ€st.
RyttmÀstare Officersgrad inom kavalleriet. Motsvarar kapten i övriga armén.
Skvadron BenÀmning inom kavalleriet pÄ en enhet bestÄende av ca.100 man. Motsvaras i armén i övrigt av kompani.