Meny Stäng

Infanteritiden i Ystad 1928 – 1963

Här ser vi porträttet av chefen för I 7 vid flytt en till Ystad 1928, överste Björnström (33) och ett antal bilder från när regementet lämnade Lund och inledde verksamheten
i Ystad (34).Till höger ser vi en menig soldat från kulsprutekompaniet vid I 7 från slutet av 1920-talet med kulspruta m/14 (36).Till vänster visas bilder och exempel på personlig utrustning från den stora Skånemanövern 1935 (37).Senare längs vandringen kommer vi även att möta infanteristens trotjänare den gröna militärcykeln. Längs väggarna visas verk av några kända konstnärer, som på olika sätt haft anknytning till regementet och bygden.Väggmålning i västra portalkasernen av Gösta Calmeyer, 1957 (C). Målningen på de två väggdelarna (E) är målad av Lars Nordström, i början av 1950-taletLängst in i hörnet ser vi hur soldaterna fick byta sin tvätt i Intendenturförrådet i denna byggnad samt några exempel på militära persedlar som förrådet hanterade (39).