Meny Stäng

Dragontiden i Ystad 1882 – 1927

1882 övertog Skånska Dragonregementet [K 6] kasernerna och husarerna lämnade Ystad.

Efter en stor insats i Ystads stadsfullmäktige och i riksdagen av kaptenen vid Södra Skåningarna, Elis Nilsson, beslutade riksdagen 1894 att förlägga Skånska Dragonregementet till Ystad. (19). År 1897 samlades sedan dragonerna till de nybyggda kasernerna där vi nu befinner oss. När regementet var färdigbyggt 1912 låg här Europas största samlade kavalleriregemente med ca. 1200 hästar och all den personal som behövdes för ett regemente av den storleken. Vid den tiden
var Ystads befolkning 8.000-10.000 personer.

Till höger ser vi hästen Hasard (f 1897) (20), den siste rusthållshästen. Här visas också ett dragonlogement från 1910-talet (21).

Trähästarna användes vid utbildningen i strid till häst (22).

1896 stationerades den första militärmusikkåren, Skånska Dragonregementets musikkår, i Ystad (23). Den militära musiken har sedan dess varit ett uppskattat inslag i staden och musiktraditionen förs idag vidare av Hemvärnets musikkår i Ystad (24).

Skildringar och teckningar kring livet på regementet (25).

”När kokerskan kom till regementet” (26). Civilanställda kokerskor började förekomma på regementet i början av 1900-talet. Tidigare hade köket skötts av manlig personal.

År 1906 bildades Röda korsets kvinnoförening i Ystad och dess historia beskrivs i en monter till höger i rummet (27).

Porträttet (28) visar överste Berch, chef Skånska Dragonerna 1907-14. I porträttet har konstnären i efterhand raderat epåletten på ena axeln samt ordnar och medaljer. Skälet var att översten tyckte att tavlan blev alltför dyr!

I montern till vänster (29) visas Silverpukorna med tillhörande broderade puktäcken som skänktes 1773 till Skånska Dragonernas officerskår av Hertig Carl, bror till Gustav III.

”Cederholmaren” (30) är exemplar 2 av Sveriges första till- verkade självgående bil, en ångbil, som tillverkades 1894 i Ystad av bröderna Cederholm.

I bortre hörnet visas ett exempel på inredning från en officersmäss omkring 1900 (31), där också ett flertal föremål från Skånska Dragonregementet visas.

Dragonerna var ett s.k. ”rangregemente” där stor del av officerskåren kom ur adeln. År 1900 bestod officerskåren av ca 70 % adelsmän. År 1926 hade andelen sjunkit till 49 %.

Genom 1925 års försvarsbeslut (32) genomfördes stora förändringar och reduceringar av den svenska armén. Bland annat avvecklades Dragonregementet och dragonerna lämnade Ystad 1927.

Södra Skånska Infanteriregementet (35) bytte samtidigt beteckning från I 25 till I 7 och flyttade från Lund till Ystad under våren 1928.

Nedan: Oscar Matthiesens ”Skaanske Dragonofficerer rider i bad”.

Se även Gerhard Nordströms ”Mort Hommes” här.

 

 

Oscar Matthiesen arbetade nästan 3 år med förarbetet till monumentalmålningen ”Skaanske Dragonofficerer rider i bad”.
Tavlan är målad enligt al-fresco teknik och slutfördes 1906 på Ystad teaters scen och foajé. Tavlan drog 120 000 besökare i Köpenhamn och turnerade sedan via Stockholm, Berlin, München, Riga, S:t Petersburg och Moskva. Till Ystad kom tavlan som gåva 1953. Vill du veta mer om personerna på tavlan så klicka här!