Meny Stäng

Regementsområdet

Bilden visar Lv4 med all materiel uppställd för avmarsch och avveckling 1997.