Meny Stäng

Fastighetsägaren Hemsö dotterbolag Ystad Liv 1 Fastighets AB
har sagt upp museets hyresavtal och museet är därför stängt tills vidare.
Avveckling är påbörjad i avvaktan på beslut om eventuell flytt.

     

 

 

Adress Nils Ahlins gata 19, 271 39 YSTAD. Busslinje 2 direkt från Stationen. Kontakt E-post: museet@ymhm.se Tel.nr:  0705 92 43 38 Facebook