Meny Stäng

Indelningsverket

Till vänster ser vi ett bröstharnesk från 1680-talet. Det användes av dragonerna (4).
Värvade och indelta soldater i Karl XI:s indelningsverk (5).
På kartan kan vi se hur de indelta skvadronerna i Södra Skånska Kavalleriregementet (senare Skånska Dragonerna) var förlagda från 1680 och framåt (6).
Vid Östarps Gamlegård i Kulturens Östarp låg 1680 ett rusthåll. (7).