Meny Stäng


Ystads Militärmuseum invigdes i sin nuvarande form långfredagen den 13 (!) april 2001 av kommunstyrelsens ordförande Thomas Lantz   och den siste chefen för Lv4, överste Gunnar Jansson.

Gunnar Jansson
Thomas Lantz

 

  

 

 

I f.d. intendenturförrådet och tidigare 4.skvadronens stall hade då samlats föremål från drygt 220 års fast militär
närvaro i staden. Det är alla aspekter på denna långa militära närvaro i Ystad som museet skall spegla.


Huvuddelarna av samlingarna kom inledningsvis från Lv4 Regementsmuseum, det sista militära förbandet i Ystad.
Eftersom luftvärnsmuseet hade materiel, som krävde stort utrymme såsom luftvärnskanoner, radarstationer,
strålkastare och centralsikte, fanns det inte plats för allt detta i nuvarande militärmuseum. En hel del
av denna materiel har skickats till Lv6 i Halmstad, där ett nytt luftvärnsmuseum nu finns. Vidare ingick
den s.k. Dragonsamlingen, som bevarades efter nedläggningen av K6. Efterhand har kompletteringar skett
med visst material från husartiden och I7/P7-tiden. I det förstnämnda fallet följde de flesta föremål med
husarernas flytt till Malmö och förvaras nu i Malmö museers förråd och i det andra fallet finns det mesta
av Södra Skåningarnas samlingar i P7-museum på Revingehed.


På invigningsdagen kunde besökare åter beskåda målningen ”Skånska dragoner rida till bad” (10 x 5 m !),
målad 1906 av den danske konstnären Oscar Matthiesen. Man kan säga att tavlan äntligen funnit sin rätta
plats i hjärtat av den gamla dragonkasernen efter att ha legathoprullad i kommunens förråd och dessförinnan
hängt på nuvarande Ystad Konstmuseum.


Ystads Militärmuseum leds av en stiftelse med representanter för Försvaret, Kommunen, Regionen och
Lv4 Kamratförening. år 2003 bildades föreningen ”Ystads Militärmusei Vänner”, som tagit över den
operativa driften av museet. Föreningen avvecklades 2014.