Meny Stäng

Beredskapstiden

Luftvärnskanonen m 36 (38) skänktes till Malmö stad genom insamling genomförd av Malmö Luftförsvarsförening. Minnesplåten som hör till kanonen ligger i glasmontern med föremål från Lv4. Kanonen är en tidig version av Bofors världsberömda 40 mm kanon.

Nedskjutningen av ett tyskt flygplan vid Sövde i maj 1944 (42). Under tiden 1939-45 nödlandade 350 flygplan i Sverige varav 189 i Skåne. Här visas föremål, bl.a. tysk nödutrustning, men även händelser i samband med dessa incidenter (43).

I september 1939 anbefalldes förstärkt försvarsberedskap 9.
i Sverige och därmed inleds den s.k. Beredskapstiden som varade fram till krigsslutet i maj 1945 (44). Bland annat byggdes en 500 km lång försvarslinje upp längs kusten, den så kallade Per-Albin-linjen med ett stort antal kulsprute-, kanon- och observationsvärn (45).

Vi passerar genom en interiör från ett svenskt hem under Beredskapstiden (46) med bl. a. en resväska som alltid skulle vara packad med det nödvändigaste inför en eventuell utrymning.

”Den 9 april 1940, kriget nära våra gränser” av C J Ström.