Meny Stäng

Dragonregementet, K6, tiden 1897 – 1927.

Arkivuppgifter om de dragoner som tjänstgjort vid dragonregementet i Ystad, åren 1897 1927.
Registret innehåller alla personuppgifter som finns sparade vid Krigsarkivet och i Ystad.
Krigsarkivet och Ystads stadsarkiv har varit tillmötesgående och lånat oss allt för kopiering.
Det finns uppgifter om ca 12200 dragoner i registret.