Meny Stäng

Dragonregementet, K6, tiden 1897 – 1927.

                 Arkivuppgifter för de dragoner som tjänstgjort vid dragonregementet i Ystad, åren 1897 1927.
                 Registret innehåller ca 12200 namnuppgifter, dvs allt material som finns sparat vid
                
Krigsarkivet i Stockholm och i Ystad från den tiden.
 
                 Krigsarkivet och Ystads stadsarkiv har varit tillmötesgående och lånat oss allt för kopiering.

                

Några av de skriverier som förekom i samband med avvveckligen av Militärmuseet.