Meny Stäng

Gatornas/parkernas namn

 

Nils Ahlins gata.

Nils Ahlins gata är uppkallad efter folkskolläraren Nils Ahlin som införde
handbollen i Ystad. Handbollsmatcherna spelades i exercishallen, nuvarande
Hugohallen, vilken också kallades ”Svettes Valhall”.

Nils Ahlin, 1884 – 1960.

 

 

 

 

Elis Nilssons väg

Kapten Elis Bernhard Nilsson, som 1888 i stadsfullmäktige och i riksdagen, hårt drev
att Skånska Dragonregementet skulle förläggas i Ystad. Utan honom skulle
aldrig regementet förlagts i Ystad. Han övertygade även drätselkammaren
att antaga ett ekonomiskt bidrag om 300’000 kr till byggandet av Regementsområdet.
1912 var byggnationen av etablissemanget slutfört. Läs mer!

 

 

 

Adlercreutzgatan

Nils August Domingo Adlercreutz är begravd på Norra Kyrkogården i Stockholm. Graven ligger i södra delen, kvarter 5, grav 6. Läs mer!

 

 

 

 

 

 

 

Sixten Sparres gata

Sorgerliga saker hända.

Ja, alla har väl hört sången och den sorgliga berättelsen om den danska lindanserskan Elvira Madigan (egentligen Hedvig Jensen) och den svenske löjtnanten Sixten Sparre.
Sixten Sparre, som föddes i Malmö 1854, började som volontär vid Skånska Dragonregementet 1873.
Han antogs som elev vid Krigsskolan i Karlberg för att utbildas till officer och tog sin examen 1876.
Löjtnants grad nådde han 1887 vid nämnda regemente. Läs mer!

 

 

 

 

 

 

Björnstjernegatan

Överste Gustaf Björnstjernas hem, Almarestäket och gravplats. Läs mer!

 

 

 

 

Josephssons torg

Erik Josephson avlade sin arkitektexamen vid Tekniska högskolan i Stockholm 1885 och examen vid Kungliga Konsthögskolan 1888.

Josephson var lite av doldisen bland Stockholms arkitekter, föga känd och uppskattad. Han kategoriserades som ”byggmästararkitekt” av sin samtid, fast han blev en av våra skickligaste stilhistoriska arkitekter – även kallade eklektiker. Efter studierna arbetade han vid Överintendentsämbetet som var något av Fastighetsverkets föregångare, och fortifikationsdepartementet. Läs mer!

 

Ewerlöfs torg

Fritz Ewerlöf (1843–1899), överste

Överste i Armén och major i Fortifikationens reserv.
Stud. i Lund 1861, avlade jurid. filos. ex. 1863. Underlöjtnant vid Ingeniörkåren 1864, löjtnant vid Fortifikationen 1870, kapten 1873; militär-attaché i London 1873, fortifik.-bef. i Skåne 1878—1895, major i armén 1891 och i Fortifikationen 1894, överstelöjtnant i armén och avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i Fortifikationens reserv 1895. Tf. fortifik.-bef. i Skåne 1895.
Läs mer!

 

Kliszowparken

Kliszowparken har fått sitt namn för att hedra de dragoner som deltog
i Carl XII’s slag vid Kliszow i Polen 1702. K6 deltog med c:a 700 soldater. 

Parken ligger mellan Gamla och nya matsalarna.
Nya matsalen har nu namnet ”Forum Ystad” och används i huvudsak till
svenska för invandrare. På baksidan finns ”Kulturskolan”.