Husarkasernen på St Östergatan.

         

Husarkasernens historia.
Bertil ”Kitte” Persson som av intresse skrivit mycket om Ystad Garnison.

Militärmuseet gjorde tidigare et anspråklöst häfte med en kort information om kasernen.