Husarregementet K7

Regementet fick sitt namn, Kronprinsens Husarregemente , 1822,
då dåvarande kronprinsen Oscar blev överste i regementet.

Dokumenterade husarer.

Sjunnessons artiklar om husarer.