Museets skrifter

Museets skrifter.

Museet gjorde tidigare ett antal skrifter som beskrev olika företeelser inom den militära historien i Ystad.

Förteckning:

 2 Dragonregementet K6
 5 Flygplan nedskjutet vid Sövde
Märken
 8 Från gnägg till bandfordon
 10 Dragonvisor ur några böcker
 14 Teknikerna vid Lv4
 9 Snappsvisor
 16 Kasernen på St Östergatan
 19 Sixten & Elvira
 20 Olyckor vid regementet
 21 Kustförsvar, Per-Albinlinjen
 22 Soldattorpets historia