Karoliner i Tobolsk

Karolinerarmén deporterades till Tobolsk bortom Uralbergen efter Poltava.

       Skildring av marschen till Tobolsk.