Bäckebo-torpeden

Bäckebo-torpeden var ett felriktak robotskott från Peenemünde , Tysklands försöksplats för balistiska robotar under kriget.

Avlyssningsstationen i Ottenby.