Carolus Rex (Carl XII)

Artikeln är kopierad ur “YSTADIANA 1978”.

Länk till Carl-XII den 22 sidor långa artikeln om tiden då Carl XII bodde i Ystad och styrde Sverige härifrån.

Carl XII styrde Sverige från Ystad.

Kungens sista ord i Norge.

Verner von Heidenstam´s version av kungen död.

Bilder från Fredrikstens fästning, fotograferade av Jan-Olof Fridenman.

Flera bilder.