Meny Stäng

Några datum i Karl XII’s liv som berör Ystad.
Saxat ur Bengt Lindgrens, Historiska Media, biografi 2000.

16 juni 1682,   En prins föds och han får namnet Karl.

14 december 1697, Prins Karl smörjs till Sveriges kung, Karl XII, trots att han inte var 15 år fyllda,
som traditionen krävde.

20 juni 1699, Karl XII anländer till Ystad och tar kvarter hos borgmästaren, som bor på
Östergatan, anledningen till detta besök var att träffa sin syster, Hedvig Sofia och hennes
danske make hertig Fredrik. Karl XII avreser den 7 juli 1699 för att återvända till Stockholm.
Resan (ritten) från Ystad till Stockholm tog 5 dagar.

23 juni 1700, sökte flottan med Karl XII ombord nödhamn i Ystad pga stormigt väder. Karl XII red
vidare till Malmö och flottan avseglade några dagar senare.

13 december 1715, Jakten Snappopp anlöper med kungen och han landstiger på svensk mark efter
att
ha varit utomlands i 4 år. Platsen där han landsteg var Skåre fiskeläge, Stavstensudde, strax
väster om monumentet.
Monumentet står på Trelleborgs golfbana c:a 3 km väster om Trelleborg.
Han rider därefter på en skamfilad
hyrstallshäst till Ystad, där han tager kvarter hos borgmästaren
Olof Carlsson, vilken bodde i en fyrlängad gård på Stora Östergatan. 
Birgittakapellet var ett hörnhus
i
borgmästargården. Birgittakapellet ligger i hörnet av Stora Östergatan/Bästebrorsgränd, vilken
på den tiden hette Bastubrogränd. Den
korsvirkeslänga där kungen bodde revs 1969 i samband
med att
Birgittakapellet renoverades och återfick sin ursprungliga utformning. Kungen styrde
Sverige från Ystad, som därmed var Sveriges huvudstad i några månader.

16 februari 1716, Kungen red mot norr utan att i Ystad ange vart han skulle. Han anlände tre dagar
senare till
Karlstad för att sammanträffa med de regementen som beordrats dit för att starta fälttåget
mot Norge.

PS. Sverige genomförde 1752 en ändring av almanackan och tidräkningen, innebärande att 11 dagar försvann
ur tiden. Landstigningsdatumet blir enligt nuvarande kalender den 23 december.

30 november 1718, Kungen skjuts i löpgraven vid Fredrikstens fästning i Fredrikshald, Norge. Karl XII’s
dödsmask finns i Militärmuseet.
Det finns i Ystad ett hus på Stora Västergatan, Kemnerska gården, som kallas Karl XII-huset.
Den Kemnerska gården har felaktigt utpekats som Karl XIIs bostad
under
vistelserna i Ystad. På huset finns en tavla med de enligt
traditionen historiska data om
Karl XIIs vistelse i Ystad.
De felaktiga uppgifterna härrör från Svenska turistföreningens
årsskrift 1910,
där det fanns en artikel av Lundaprofessorn Arthur Stiller.