Meny Stäng

Verner von Heidenstams version av kungens död.

Några sidor ur Heidenstams bok Karolinerna. Det är sidorna 322 – 324 som
beskriver händelsen på ett trovärdigt sätt.